Snedbild över planområdet och bakom detta Esbo domkyrka och utbildningssamkommunen Omnias lokaler.
Snedbild över planområdet från Esbovägens håll. Bild: Esbo stad

Kyrkvärdsparken

DetaljplaneringEsbo centrum

På området mellan begravningsplatsen och Esbovägen planläggs servicefunktioner för begravningsplatsen. Förslaget är framlagt 3.10–1.11.2022.

Plannamn

Kyrkvärdsparken

Distrikt nummer

610704

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Esbo kyrkliga samfällighet

Området är en del av ett nationellt betydande kulturmiljöområde (RKY). Med detaljplaneändringen placera underhållsfunktioner på ett huvudsakligen obebyggt område. Programmet för deltagande och bedömning var offentligt framlagt 6.4–15.5.2021 under namnet Prästgårdsbacken, planområde nr 610703.  Planen avskildes från detaljplanen Prästgårdsbacken i förslagsskedet.

När programmet för deltagande och bedömning var offentligt framlagt ordnades ett allmänt möte på distans 20.4.2021.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.(extern länk)

Yhteystiedot

Miika Ruokonen

planläggningsingenjör, detaljplanering043 824 6863Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 521 9772Teknikvägen 15, Otnäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Vaikuta nyt berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!