Kvastvägens lekplats på kartan.

Kvastvägens lekplats

ParkerEsbo centrum

Rivningsplanen för lekplatsen på Kvastvägen har färdigställts

Fas

Planen har laga kraft

Rivningsplanen för lekplatsen på Kvastvägen (Kvastvägen 4, 02770 Esbo) har färdigställts i enlighet med Esbos program för lekplatser 2016–2026(extern länk). Den slutliga planen (på finska) finns under nedladdningsbara filer på denna sida.

Planen omfattar nedmontering av alla lekredskap, inventarier och belysning.

Närmaste lekplatsen är på Skopvägen (Skopvägen 7, 02770 Esbo), som ligger cirka 300 meter från lekplatsen på Kvastvägen.

I och med att lekplatsen på Kvastvägen rivs byggs lekplatsen på Skopvägen om. Vid ombyggnaden beaktas hurdana behov och önskemål barn i olika åldrar har. Lekplatsen på Kvastvägen rivs först när lekplatsen på Skopvägen har byggts färdigt.

Mer information om projektet för ombyggnad av lekplatsen på Skopvägen hittar du här(extern länk).

För planeringen ansvarar planeringshortonom Annika Kemppainen, annika.kemppainen@esbo.fi, tfn 040 639 4373

Kontaktinformation

Annika Kemppainen

Planeringshortonom+358 40 639 4373Teknikvägen 15, Otnäs