Kutparkens lekplats

ParkerEsboviken

Esbos stadsteknikcentral har i värksatt en rivningsplan för Kutparkens lekplats. Rivning av lekplatsen grunder sig på Esbo stads lekplatsprogram 2016-2026. Målsättningen med rivningen är att centralisera resurserna för byggandet och underhållandet av stadens lekplatser. Efter rivningen formas området som en del av den nuvarande omgivande parken. På området placeras också några parkbänkar. Kutparkens lekplats är belägen i Iivisnäs, öst för Ivisnässkolan i korsningen mellan Båtlagsstigen och Kutstigen. Planutkastet kan kommenteras från och med den 23.8. – 6.9.6.2021 på webbplatsen Otakantaa.fi.

Fas

Planering

Deltag i projektet via otakantaa.fi-sidan

På grund av corona situationen ordnas inget möte för allmänheten. Utkastet till planen för Kutparkens lekplats visas på webbplatsen: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/642/(extern länk) från och med den 23.8. – 6.9.6.2021. Planutkastet kan kommenteras fram till den 6.9.2021. Det svaras samlad på kommentarer och frågor efter den 6.9.2021, varefter planen uppdateras, färdigställs och godkänns. Den godkända planen läggs ut på webben, 

Kontakt information