Flygfoto av planeringsområdets kvarter med flervåningshus.Bild: Arkkitehtipalvelu Oy

Kompletterande bebyggelse i Bredvik

DetaljplaneringHagalund

Syftet med ändringen av detaljplanen är kompletteringsbyggande av området med flervåningshus. Med ändringen skyddas områdets egnahemshus och radhus, som byggdes på 1940-talet. Området är beläget i Bredvik, norr om Torvmossvägen. Förslaget är framlagt 29.11.2021 - 13.1.2022.

Plannamn

Bredviks centrum

Distrikt nummer

120326

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privatägd mark

 

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vi ordnade ett informations- och diskussionsmöte (på finska) för invånare på kommunikationsplattformen Microsoft Teams 20.12.2021. Läs mer och se materialet på projektets finska sida.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Virpi Leminen

arkitekt, detaljplanering, området Hagalund040 506 7428Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör040 521 9772

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu