Flygfoto av planeringsområdets kvarter med flervåningshus.Bild: Arkkitehtipalvelu Oy

Kompletterande bebyggelse i Bredvik

DetaljplaneringHagalund

Syftet med ändringen av detaljplanen är kompletteringsbyggande av området med flervåningshus. Med ändringen skyddas områdets egnahemshus och radhus, som byggdes på 1940-talet. Området är beläget i Bredvik, norr om Torvmossvägen. Stadsplaneringsnämnden har godkänt planförslaget till stadsstyrelsen 31.3.2022.

Plannamn

Bredviks centrum

Distrikt nummer

120326

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privatägd mark

Virpi Pulkkanen

arkitekt, detaljplanering040 506 7428Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 521 9772Teknikvägen 15, Otnäs

Ina Westerlund

landskapsarkitekt, detaljplanering040 636 9256Tekniikantie 15, Otaniemi