Det preliminära planeringsområdet är obebyggt område, som delvis har ett trädbestånd. Området avgränsas österifrån av en gata och en cirkulationsplats.
Preliminär avgränsning av planeringsområdet på flygfotografiet.Bild: Espoon kaupunki

Jerikostigen

DetaljplaneringEsboviken

Syftet med ändringen av detaljplanen är att avgränsa området som möjliggör byggande av ett parkeringshus i Finnoberget till ett separat kvartersområde. Med detta blir det möjligt att bilda en separat fastighet av det. Stadsplaneringsnämnden har godkändt planen 27.10.2021.

Plannamn

Jerikostigen

Distrikt nummer

442401

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Paltsa Salama

detaljplaneingenjör, området Esboviken040 188 2395Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör046 877 3001

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu