Snedbild över planområdet från väster. Planområdet ligger bredvid byggplatsen för Stensviks metrocentrum och där finns för närvarande en parkeringsanläggning.
Snedbild över planområdet från väster.Bild: City of Espoo

Havsbojens parkering och flervåningshuskvarter läggs om

DetaljplaneringEsboviken

Havsbojens planområde är planlagt till ett flervåningskvarter, som inte byggts. Med detaljplaneändringen omläggs parkering och tomtinfart. Förslaget är framlagt 27.6.–9.8.2022.

Plannamn

Havsbojen

Distrikt nummer

412502

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privat markägare

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida(extern länk). Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. 

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Kontakt

Hugo Leppäsyrjä

arkitekt, detaljplanering, området Esboviken040 636 5089Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3000Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering046 877 3742Teknikvägen 15, Otnäs