Finno daghem ligger i Finno område

Finno daghem

Ombyggnad av daghemslokalerEsboviken

Finno daghem och förskola har sju barngrupper, fyra grupper för barn i åldern 1 - 5 år och tre förskolegrupper. Av dessa är fyra grupper smågrupper med plats för barn i behov av stöd. I byggnaden görs reparationer som förbättrar inomhusluften. I listan nedan hittar du all publicerad information om förbättring av inomhusluften i byggnaden.

Finno daghem