Flygfoto över planområdet.Bild: Espoon kaupunki

Detaljplanering av en tomt för affärsbyggnader i Grundbacka

DetaljplaneringKalajärvi

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra beteckningen för en obebyggd tomt för affärsbyggnader så att där tillåts lokaler för tjänster, till exempel för ett vårdhem. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 1.11.–30.11.2021.

Plannamn

Nymarkshörnet

Distrikt nummer

711901

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sid(extern länk)a. ​
Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering (extern länk)steg för steg(extern länk). ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Yhteystiedot

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör, området Norra Esbo040 508 9198Tekniikantie 15, Otaniemi

Kati Vuorinen

planeringsingenjör040 521 9772

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu