I illustrationen placeras den nya flervåningsbyggnaden i tomtens södra del, i närheten av de befintliga byggnaderna.
Illustration.Bild: Sigge Arkitekter

Detaljplanering av bostadshus vid Tornfalksvägen

DetaljplaneringAlberga

Markägaren söker ändring gällande kvarteret med flervåningshus med bostäder på Tornfalksvägen. Syftet med ändringen är att kompletteringsbygga kvarteret. Förslaget är framlagt 14.11–13.12.2022.

Plannamn

Tornfalksvägen

Distrikt nummer

131509

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sari Metsälä

detaljplaneingenjör046 877 2772Teknikvägen 15, Otnäs

Annika Tuominen

landskapsarkitekt040 6369410Teknikvägen 15, Otnäs

Ville Keskisaari

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 636 9903Teknikvägen 15, Otnäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Vaikuta nyt berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!