På illustrationen visas möjliga placeringar av byggnaderna i planområdet.
Illustration av planområdet.Bild: Espoon kaupunki

Delgeneralplanen Stora Bodö - Lilla Bodö

GeneralplaneringEsboviken

Delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö omfattar Stora Bodö och Lilla Bodö. I delgeneralplanen ingår fritidsbostäder, naturskyddsområden samt jord- och skogsbruksområden. Delgeneralplanen kommer att ligga till grund när staden beviljar bygglov.

Plannamn

Delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö

Distrikt nummer

450400

Typ av markanvändningsplan

Delgeneralplan

Fas

Förslag

Bakgrundsuppgifter

Delgeneralplanen möjliggör nya fritidsbostäder i norra delen av Stora Bodö. Södra delen av Stora Bodö planläggs till naturskyddsområde och jord- och skogsbruksområde med särskilt miljövärde. Lilla Bodö planläggs som ett område för servicebyggnader och en småbåtshamn. Delgeneralplanen Bergö-Stora Bodö-Fridhemsberget delades upp i två delar efter att utkastet till delgeneralplan varit offentligt framlagt. Västra delen blev delgeneralplanen Bergö och östra delen blev delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö (450400).

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Generalplanering steg för steg

Du kan följa besluten om planen.

Protokoll om delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö (450400) fr.o.m. 22.10.2020(extern länk). Sök på planens nummer.
Protokoll om delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö (450400) före 21.10.2020(extern länk). Sök på planens nummer.

Beslut som är över fyra år gamla finns i stadsarkivet.

Om du vill få del av beslutet om godkännande, be om detta skriftligt under den tid som planen är offentligt framlagd under berednings- eller förslagsskedet. Meddela ditt namn samt din e-postadress eller adress.

Delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö förslag till planbestämmelser Ej tillgänglig.pdf(extern länk)
Delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö förslag till plankarta Ej tillgänglig.pdf(extern länk)

 

Christian Ollus

områdesarkitekt, detaljplanering+358 50 5536171Teknikvägen 15, Otnäs