I området finns industribyggnader. I bakgrunden syns pipan på Fortums kraftverk och skog.
Vy från BruksvägenBild: Espoon kaupunki.

Delgeneralplanen Stenbruket

GeneralplaneringEsboviken

Planområdet ligger inom den kommande metrostationens influensområde och delgeneralplanen siktar på år 2040. Delgeneralplanen behövs för utvecklingen av zonen längs metron och Stensviks station. Kring metrons västra ändstation, i ett område där det nu finns industri och arbetsplatser, skapas en mångsidig stadsmiljö.

Plannamn

Delgeneralplanen Stenbruket.

Distrikt nummer

840400

Typ av markanvändningsplan

Delgeneralplan

Fas

Förslag

Bakgrundsuppgifter

Metrostationen blir den nya ändstationen. Metron gör det möjligt att utveckla Stensvik som ett stadscentrum med boende, arbetsplatser och tjänster. I delgeneralplanen anges ändringar av markanvändningen i metrostationens influensområde.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Läs om generalplanering skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Generalplanering steg för steg

Du kan följa besluten om planen

Protokoll om (extern länk).
Protokoll om(extern länk). .
Beslut som är över fyra år gamla finns i stadsarkivet.

Om du vill få del av beslutet om godkännande, be om detta skriftligt under den tid som planen är offentligt framlagd under berednings- eller förslagsskedet. Meddela ditt namn samt din e-postadress eller adress.

Delgeneralplanen Stenbruket förslag karta och föreskrifter stadsstyrelsen 11.1.2021 Ej tillgänglig pdf(extern länk)

 

 

 

Anu Ylitalo

Arkitekt 043 825 4410 Teknikvägen 15, Otnäs

Juhani Lehikoinen

trafikingenjör,046 877 3669

Heidi Ahlgren

Landsskapsarkitekt 043 825 6439Teknikvägen 15, Otnäs