Båtar vid bryggan i Finnohamnen. I förgrunden syns havet och ett skär med en måskoloni, i bakgrunden syns kraftverkets pipor.
Vy över Finnohamnen. Bild: Espoon kaupunki

Delgeneralplanen Finnohamnen

GeneralplaneringEsboviken

Plan omfattar Finnohamnens område, Birisholm och Ryssjeholmen i södra delen av Finno. Delgeneralplanen Finnohamnen omfattar utredningsområdet i generalplanen för södra Esbo och en eventuell ändring av generalplanen. Delgeneralplanen ger möjlighet att bygga urbana strandbostäder med offentliga stadsrum samt att utveckla hamnen.

Plannamn

Delgeneralplanen Finnohamnen

Distrikt nummer

840500

Typ av markanvändningsplan

Delgeneralplan

Fas

Förslag

Bakgrundsuppgifter

Delgeneralplanen blev aktuell när fullmäktige beslutade att flytta avloppsreningsverket från Finno till Blombacken. Delgeneralplanen och detaljplanen görs parallellt. Planområdets areal är cirka 119 hektar. Staden äger en stor del av området. Ryssjeholmen är privatägd. Delgeneralplanen Finno över norra delen av Finno trädde i kraft år 2018. Delgeneralplanen över den södra delen fick namnet Finnohamnen.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Läs om generalplanering skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Generalplanering steg för steg

Du kan följa besluten om planen

Protokoll om delgeneralplanen Finnohamnen (840500) fr.o.m. 22.10.2020(extern länk). Sök på planens nummer.
Protokoll om delgeneralplanen Finnohamnen (840500) före 21.10.2020(extern länk). Sök på planens nummer.
Beslut som är över fyra år gamla finns i stadsarkivet.

Om du vill få del av beslutet om godkännande, be om detta skriftligt under den tid som planen är offentligt framlagd under berednings- eller förslagsskedet. Meddela ditt namn samt din e-postadress eller adress.

 

 

Mirva Talusen

generalplanerare, Stor-Mattby och Stor-Esboviken040 509 5892Teknikvägen 15, Otnäs