På illustrationen visas möjliga placeringar av byggnaderna i planområdet.
Illustration av planområdet. Bild: Espoon kaupunki

Delgeneralplanen Bergö

GeneralplaneringEsboviken

Planområdet utgörs av Bergö. Området planläggs för mera bebyggelse, huvudsakligen för permanent boende. Delgeneralplanen kommer att liga till grund när staden beviljar bygglov

Plannamn

Delgeneralplanen Bergö

Distrikt nummer

450300

Typ av markanvändningsplan

Delgeneralplan

Fas

Godkännande

Bakgrundsuppgifter

Delgeneralplanen Bergö-Stora Bodö-Fridhemsberget delades upp i två delar efter att utkastet till delgeneralplan varit offentligt framlagt. Västra delen blev delgeneralplanen Bergö och östra delen blev delgeneralplanen Stora och Lilla Bodö (450400). Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen Bergö 18.3.2019, men Helsingfors förvaltningsdomstol hävde 10.9.2020 stadsfullmäktiges beslut.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Läs om generalplanering skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Generalplanering steg för steg

Du kan följa besluten om planen

Protokoll om delgeneralplanen Bergö (450300) fr.o.m. 22.10.2020(extern länk).
Protokoll om delgeneralplanen Bergö (450300) före 21.10.2020(extern länk). Sök på planens nummer.
Beslut som är över fyra år gamla finns i stadsarkivet.

Om du vill få del av beslutet om godkännande, be om detta skriftligt under den tid som planen är offentligt framlagd under berednings- eller förslagsskedet. Meddela ditt namn samt din e-postadress eller adress.

 

 

 

 

 

Christian Ollus

områdesarkitekt, detaljplanering, områder Norra Esbo 050 553 6171Teknikvägen 15, Otnäs

Matias Kallio

detaljplaneingenjör, detaljplanering, området Norra Esbo 043 825 4590Teknikvägen 15, Otnäs

Juhani Lehikoinen

trafikingenjör,046 877 3669