Byggande av dagvattenavlopp under Fiskarvägen och Finnviksvägen

Gator och trafikMattby

Entreprenaden gäller byggande av dagvattenavlopp och förnyande av konstruktionsskikten i närheten av Fiskarvägens och Finnviksvägens korsning.

Beskrivning av projektet

På grund av byggandet av det så kallade ELMO-kvarteret vid Fiskarvägens och Finnviksvägens korsning måste rören i kvartersområdet flyttas till gatuområdet. I entreprenaden byggs cirka 120 meter dagvattenavlopp under Fiskarvägen och Finnviksvägen. Byggandet av dagvattenavlopp kräver spontning och eventuellt brytning. I samband med byggandet av dagvattenavlopp förnyas gatornas konstruktionsskikt. 

Träd och buskar, stenläggningar och andra konstruktioner som avlägsnas på grund av byggande återställs. Det sås gräs på gräsmattorna.

Under byggandet kommer det att förekomma tillfälliga trafikarrangemang.

Basuppgifter om projektet

Genomförandeperiod:

maj 2022- augusti 2023

Huvudaktör:

Uudenmaan Infrapalvelut Oy

Representant för byggherren på staden:

Markus Juusola