Flygfoto av Björkmankans odlingslottsområde, skärmbild MacSpace Viewer

Byggande av Björkmankans odlingslottsområde

ParkerHagalund

I byggprojektet ingår sanering av Björkmankans odlingslottsområde. Arbetsobjektet är beläget i Mankans, främst i Lukubäcksparken.

Hankekuvaus

I byggprojektet ingår sanering av Björkmankans odlingslottsområde. Arbetsobjektet är beläget i Mankans, främst i Lukubäcksparken.

I byggprojektet rustas upp det lottområde som ligger i Lukubäcksparken, där en del av det nuvarande lottområdet tas bort och nya odlingslotter byggs i stället. Lottområdet som förblir på sin nuvarande plats kommer att rustas upp.

För att inleda byggandet grundades det hösten 2022 ett tillfälligt område för jordslagning för lottodlarnas fleråriga växter. I april 2023 inleds byggandet av lotterna. Eventuellt överblivet material tas bort från lotterna. Träd och buskar som stör lottodlingen tas bort och den befintliga skogen röjs. Samtidigt förbättras också den nya skogskanten med nya träd- och buskplanteringar.

Lotternas gränser förnyas och lotterna görs lika stora (100 m²). Råmärkena vid och numreringen för lotterna förnyas, vilket gör deras placering mer exakt. På grund av Gräsaåns konstruktioner för översvämning och ändringarna i fåran tas 25 av de nuvarande lotterna bort i den södra delen av odlingsområdet. Det upprustade odlingsområdet kommer att ha totalt 108 lotter. En av lotterna byggs tillgänglig. I upprustningen av odlingsområdet utnyttjas områdets grävplatser för att forma lotternas höjdlägen.

Mellan lotterna anläggs stenmjölsbelagda gångvägar. Tappställena och sommarvattenledningen förnyas. Dräneringen av området förbättras genom täckdikning. I den östra delen av odlingslottsområdet anläggs en ny parkeringsplats för tio bilar. Till parkeringsplatsen placeras också ett djupinsamlingskärl och en informationsskylt. Arbetet slutförs i år.

Mer information om planeringen på sidan Koivu-Mankkaan viljelypalstojen kunnostus -nettisivulla.

Basuppgifter om projektet

Genomförandeperiod: huhtikuu 2023 – joulukuu 2023

Huvudaktör: Espoon kaupunki

Parkarbetschef: Esa Pensas