Öppet landskap, snabbspårväg, gamla lantbruksbyggnader och olika höga bostadsbyggnader runt landskapsutrymmet.
Illustration av rekreationsområdet mellan Storhemt och Smedsberg samt byggandet av dess miljö.Bild: Team for resilient architecture TREA Oy

Bostadsområdet Smedsberget

DetaljplaneringMattby

Området planeras som ett stadsmässigt bostadsområde som passar in i helheten, som utgörs av Smedsby–Hemtans kulturlandskap och Knektbron. Till området planeras även kontorslokaler för företag, offentlig och kommersiell närservice samt eventuellt idrottstjänster. Stora rekreationsområden, som ska detaljplaneras, kompletterar Centralparken.

Plannamn

Storåkern IV

Distrikt nummer

330900

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privat

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering, områdena Storåkern och Norra Esbo043 825 1919Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör046 877 3001

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu