Planeringsområdet till höger om stigen, fotograferat från Mankansbäckens håll.Bild: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

Bostadshus i Söiliängen

DetaljplaneringHagalund

Esbo bostäder Ab:s radhus i Söilibacka är i dåligt skick och meningen är att de ska rivas och i deras ställer kommer nya bostadshus byggas. I arbetet med detaljplanen undersöks en effektivare användning av tomten, där man observerar översvämningarna av Mankansbäcken och hanteringen av dagvatten. Förslaget är framlagt 2.5.–31.5.2022.

Plannamn

Söiliängen

Distrikt nummer

240123

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Aino Kuusimäki

arkitekt, detaljplanering0406365996Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs

Ina Westerlund

landskapsarkitekt, detaljplanering040 636 9256Tekniikantie 15, Otaniemi