Bostadshusen på 3–10 våningar, som planerats för området, terrasseras i slänten. I förgrunden finns planteringar som kantar området.
Illustration av ändringsområdet från nordöst.Bild: Verstas Arkkitehdit Oy

Bostadshus i Hagalunds centrum

DetaljplaneringHagalund

Med ändringen av detaljplanen möjliggörs bostadsbyggande, som kompletterar Hagalunds förnyade centrum och den gamla miljön. Man planerar nybyggande i stället för kontorsbyggnaden som ska rivas och söder om Havsvindsvägen i stället för Vindbassängen. Planeringen baseras på Birdie, fortsättningsarbetet på bidraget som vann arkitekturtävlingen. Fullmäktige har godkänt planändringen. Detaljplanen har överklagats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Plannamn

Näktergalsliden

Distrikt nummer

210432

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privatägd mark och Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Minna Järvenpää

arkitekt, detaljplanering043 825 5187Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs