En betongfärgad förrådsbyggnad syns bra från bakom björkarna till vägen som går förbi området. Området är inhägnat. Gården har lastkajer och gods. I kanten av gården finns en inhägnad byggarbetsplats.
Ett foto från Blåbackavägen till arbetsplatsområdet.Bild: City of Espoo

Blåbackas arbetsplatsområde

DetaljplaneringHagalund

Till arbetsplatsområdet i Blåbacka planeras ett datacenter och kontorslokaler. Ändringen av detaljplanen möjliggör en utveckling av Blåbacka företagsområde. I planeringen observeras en mer omfattande framtida utveckling av Blåbackaområdet.

Plannamn

Mossaholmen

Distrikt nummer

120407

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Toni Saastamoinen

arkitekt, detaljplanering 040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Jenny Asanti

landskapsarkitekt040 636 5495Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 521 9772Teknikvägen 15, Otnäs