Skogigt område, som är delvis omgivet av fält, där man har ritat in en områdesavgränsning.
Flygfoto av planeringsområdet från 2019.Bild: City of Espoo

Backby koloniträdgård

DetaljplaneringKalajärvi

Man planlägger koloniträdgårdsområdet på området mellan Backby gård, gårdskullen och fältet. Området är beläget söder om Bodom träsk. Koloniträdgården anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön. För närvarande framskrider inte planprocessen.

Plannamn

Backby koloniträdgård

Distrikt nummer

714300

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Matias Kallio

detaljplaneingenjör, detaljplanering, området Norra Esbo 043 825 4590Teknikvägen 15, Otnäs

Ville Keskisaari

planeringsingenjör040 636 9903Tekniikantie 15, Otaniemi