Reningsverkets anordningar, lyftkran och trädkronor.
Området för det nuvarande reningsverket omvandlas till bostadsområde.Bild: Esbo stad

Ändring av Finno reningsverksområde till bostadsområde

DetaljplaneringEsboviken

I området för avloppsreningsverket, som förflyttas till Blombacken i Finno, planerar Esbo stad bostadskvarter med service och rekreationsområden. Målen och utgångspunkterna bereds parallellt med Finnohamnens dispositionsplan.

Plannamn

Havskvarteren

Distrikt nummer

442200

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Mervi Hokkanen

områdesarkitekt, detaljplanering040 636 5997Teknikvägen 15, Otnäs