Centrallaboratoriets byggnad av rött tegel kantas av höga tallar.
Fotografi av Centrallaboratoriets område från öster.Bild: Esbo stad

Ändring av centrallaboratoriets område till ett bostadskvarter

DetaljplaneringHagalund

Med ändringen av detaljplanen möjliggörs nytt bostadsbyggande samt affärs-, service- och arbetslokaler i Otnäs i stället för den nedrivna laboratoriebyggnaden och industrihallen. Förslaget är framlagt 27.12.2022–25.1.2023.

Plannamn

Centrallaboratorium

Distrikt nummer

220616

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privatägd mark

Bakgrundsuppgifter

Till området planeras ett centrumaktigt bostadskvarter med affärslokaler på gatuplan. Dessutom syftar man till att bygga eventuella hybridbyggnader, i vilka det kan finnas fler affärs-, service- och arbetslokaler på de nedre våningarna och bostäder högre upp.

Ändringsområdet är beläget på en synlig plats vid infarten till Otnäs, i närheten av korsningen mellan Karlavägen och Teknikvägen. Den sydvästra kanten av området gränsar till Ring I, Hagalundsvägen. Området är en del av Hagalundsbergets utvecklingsområde.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Minna Järvenpää

arkitekt, detaljplanering+358 43 8255187Teknikvägen 15, Otnäs

Jenny Asanti

landskapsarkitekt+358 40 6365495Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773003Teknikvägen 15, Otanäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Påverka nu berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!