Albergaesplanadens renovering

ParkerAlberga

I entreprenaden byggas de förändringar som orsakats av byggandet av Spårjokern på den västra kanten av parken och i parken. Parken gränsar på tre sidor till Albergaesplanaden och på norr till Albergagatan.

Projektbeskrivning

I parken renoveras planterade områden, parkgångar och stenbelagda områden samt utbyts parkbänkar och sopkärl. I södra änden av parken byggs en pergola med stenbänkar på västra sidan av kaféet. Pergolan belyses och kameleontbuskar planteras för att klättra stolparna på pergolan. En stenbeläggning installeras runt pergolan och det stenbelagda området framför kaféet utvidgas. På norra sidan av pergolan och kafébyggnaden planteras ett område med perenner och två grupper av älggräs, deutzior och barrbuskar. På Albergaesplanaden, som ligger väster om parken, utbyts fyra lindar i dåligt skick samt rotgaller och stammskydd för alla träd. Körsbärsträden i dåligt skick i parken utbyts ännu inte i samband med detta byggande. Parkgångarnas stenmjölbeläggning byts ut vid behov. Mitt i parken installeras två träningsredskap; ett handhjul och ett trampredskap.

Några parkeringsplatser byggs på Albergaesplanaden på den östra sidan av parken, där en busshållplats tas ur bruk. Belysningen förbättras.  Byggandet av denna fas inleds under våren och färdigställs senast i slutet av året.

För mer information om nästa steg i den norra delen, dvs. körsbärsträdsområdet, besök planeringssidan, länk:

Albergaesplanaden, grundförbättringen av parken (extern länk)

Basuppgifter om projektet

Uppskattad genomförandetid:

maj 2022–oktober 2022

 

Basuppgifter om projektet

Uppskattad genomförandetid:

maj 2022–oktober 2022

Huvudentreprenör:

Peab Industri Oy

Representant för byggherren på staden:

Markku Virtanen