Illustration utmed Sököstråket.

Affärshus i Sökö

DetaljplaneringEsboviken

Syftet med ändringen är att möjliggöra byggande av nya bostads- och affärsbyggnader i området för det nuvarande affärskvarteret och den allmänna parkeringen. Planeringsområdet är beläget i Nedre Sökö, mellan Sököstråket och Sökövägen. Stadsplaneringsnämnden har godkänt planförslaget till stadsstyrelsen 31.8.2022.

Plannamn

Affärshus i Sökö

Distrikt nummer

411309

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privata markägare

Bakgrundsuppgifter

Sökö metrostations närmaste entré kommer att placeras cirka 400 meter från planområdet. Med planläggningen ser man bland annat till att byggandet anpassas till det omgivande byggnadsbeståndet och stadsbilden samt ser till att ombesörja smidiga gångförbindelser.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Paltsa Salama

detaljplaneingenjör040 188 2395Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering046 877 3742Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3000Teknikvägen 15, Otnäs