Gumböle småhusområde och en del av Ring III. Kraftledningar löper genom småhusområdet.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdet.Bild: Espoon kaupunki

Affärshus i Småskolan

DetaljplaneringEsbo centrum

Syftet med ändringen av detaljplanen är att omvandla kvartersområdet med de offentliga byggnaderna för affärs- och kontorslokalbyggande. I planeringen tas hänsyn till den skyddade byggnaden i området. Förslaget är framlagt 13.9–12.10.2021.

Plannamn

Småskolan

Distrikt nummer

620601

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Johanna Nuotio

detaljplaneingenjör, områdena Gamla Esbo och Köklax043 825 5221Teknikvägen 15, Otnäs

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör040 521 9772

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu