Planer för egenkontroll

Endast på finska.

Omavalvontasuunnitelmat ovat kirjallisia suunnitelmia, joiden avulla tunnistamme, ehkäisemme ja korjaamme palveluissa esiintyvät epäkohdat. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä tunnistettujen riskien toteutuminen ja reagoida kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Yksiköt päivittävät suunnitelmansa vuosittain 30. kesäkuuta mennessä sekä aina, kun toimintavaatimukset muuttuvat oleellisesti. Suunnitelmat ovat nähtävissä myös paperisina yksiköissä.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Vanhusten palvelut