Patientsäkerhet

Alla patienter på Esbo sjukhus har rätt till god och säker vård av hög kvalitet.

Vi följer hela tiden med säkerheten för patienterna. Säkerhetsarbetet bygger på bedömning av risker, på en ständig utveckling av verksamheten och på upprätthållande av säkerheten.

Patientsäkerheten är allas gemensamma sak och ingår i alla nyanställdas inskolning.

Bekämpning av infektioner

Bekämpning av infektioner är en del av en säker vård. På Esbo sjukhus finns ett hygienteam som följer med och utvecklar sjukhusets bekämpning av infektioner tillsammans med den övriga personalen.

Patienterna

Gör så här så ökar du säkerheten:

Handhygien

 • Tvätta händerna när du varit på toaletten, före måltiderna och när händerna är smutsiga.
 • Använd handdesinficeringsmedel varje gång du går ut ur ditt rum eller in igen.

Hosta och snuva

 • Hosta i en pappersnäsduk eller mot armhålan, inte i handen.
 • Använd handdesinficeringsmedel efter att du har snutit dig.

Mat

 • Spara inte mat eller livsmedel som ruttnar lätt, såsom frukt, i ditt rum. Förskämd mat kan ge dig en magåkomma.

Dina saker

 • I rummet finns ett skåp som du låser och öppnar med hjälp av ett armband som du alltid bär. Där hålls dina personliga ägodelar i säkert förvar. Det är bäst att lämna värdeföremål hemma. Om du förvarar dina saker i skåpet och i nattduksbordets låda är det lättare att hålla bordsytorna rena.

Sjukvårdsartiklar

 • Om du till exempel har en urinkateter, en kanyl eller ett sårförband bör du inte fingra på dem. Ytterligare information får du av personalen.

Besökare

Vi ber besökare beakta följande:

 • Lämna helst ytterkläderna i entréhallens garderob.
 • Tvätta händerna före du kommer till avdelningen och använd handdesinficeringsmedel. På så sätt kan vi undvika att smitta ner avdelningarna med infektioner utifrån, såsom magsjukdom och influensa.
 • Undvik besök när du är sjuk eller någon hemma är sjuk med något smittsamt.
 • Undvik stark parfym.