Orosanmälan om en över 65-årig Esbobo

Du kan göra anmälan om en äldre person om du är orolig för hans eller hennes förmåga att klara sig i vardagen, hälsa eller säkerhet. Det snabbaste och enklaste sättet att göra en orosanmälan är att ringa eller skicka e-post till Seniorrådgivningen Nestor.

När ska en orosanmälan göras?

Syftet med orosanmälan är att säkerställa att äldre person får den omsorg som han eller hon behöver även när han eller hon inte kan eller förstår be om den. Du kan göra anmälan om en äldre person om du är orolig för hans eller hennes förmåga att klara sig i vardagen, hälsa eller säkerhet.

Vem kan göra anmälan?

Anmälan kan göras av alla privatpersoner. Vi rekommenderar att du berättar för personen i fråga att du ska göra en anmälan.

Hur gör jag anmälan?

  • Om du är orolig för en över 65 år gammal Esbobo, gör en anmälan till Seniorrådgivningen Nestor per telefon eller per e-post. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan.
  • Om du känner till personbeteckningen för den hjälpbehövande personen, kan du göra orosanmälan elektroniskt(extern länk) (blankett på finska). Om du gör anmälan elektroniskt ska du välja Seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor som enhet på blanketten.
  • Social- och krisjouren betjänar i akuta situationer dygnet runt.
  • I livshotande situationer ska du ringa nödcentralen på numret 112.

Vad händer efter anmälan?

Orosanmälan behandlas varenda vardag. Vi kontaktar den äldre person som anmälan gäller och utreder hans eller hennes situation och behov. Som myndighet inom social- och hälsovården har vi tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte kan lämna ut uppgifter som rör en privatperson till den som gjort orosanmälan.

Så här gör du en anmälan som yrkesperson

Yrkespersonerna inom social- och hälsovården har anmälningsskyldighet om de i sitt arbete möter en person vars förmåga allt klara sig i vardagen, hälsa eller säkerhet väcker oro. Vi önskar att yrkespersonerna gör orosanmälan i första hand elektroniskt(extern länk) (blankett på finska). När du gör anmälan elektroniskt ska du välja Seniorrådgivningen och servicehänvisningen Nestor som enhet på blanketten.  Om det inte går att göra anmälan elektroniskt kan även yrkespersoner göra orosanmälan om en äldre person genom att ringa eller skicka e-post till Seniorrådgivningen Nestor.

Seniorrådgivningen Nestor

Från och med den 20 december 2022 betjänas de äldre och deras anhöriga i Västra Nyland av välfärdsområdets gemensamma Seniori-info. De kommunspecifika rådgivningsnumren tas ur bruk. Från Seniori-info kan du få hjälp med frågor som rör välbefinnande, åldrande och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer i framtiden att ske centralt genom ett nummer i området.

Seniori-info, som startar den 20 december 2022, är tillgänglig på vardagar 9-15 via telefon och e-post:

• Esbo, Grankulla och Kyrkslätt (östra regionen)

o Telefon: 029 1512 270

o E-post: seniori-info.ita@luvn.fi