Organisationsbidrag

Organisationsbidragen är allmänna bidrag för att stöda föreningars och sammanslutningars mångsidiga medborgarverksamhet.

De är avsedda för pensionärs-, veteran-, sjukdoms- och handikapporganisationer samt övriga organisationer eller föreningar som genom sin verksamhet främjar Esbobornas välbefinnande och hälsa. Organisationsbidrag beviljas även för öppen rehabilitering av veteraner.

Med organisationsbidragen stöder man särskilt verksamhet som

  • främjar delaktighet och funktionsförmåga
  • minskar ensamhet och marginalisering
  • minskar skillnaderna i välbefinnande och hälsa mellan befolkningsgrupper
  • ökar kamratstöd och frivilligverksamhet
  • är öppen för alla och fungerar med lågtröskelprincipen

Vid beviljande av bidraget fäster man uppmärksamhet vid organisationernas förmåga att samarbeta med andra organisationer.

Organisationsbidrag för 2023

Information om understöd för år 2023 och informationstillfället finns på Västra Nylands web sidor: Inbjudan till organisationernas infomöte(extern länk)

Mer information

Sanna Ahonen

Specialplanerare040 639 4711