Om avtalet eller domstolsbeslutet inte fungerar

Ibland fungerar inte ett bekräftat avtal som gjorts upp av föräldrarna eller ett domstolsbeslut i praktiken.

Barnet träffar kanske inte umgängesföräldern, eller så överlåter inte den ena föräldern barnet till den förälder hos vilken barnet officiellt bor. I dessa situationerna kan vårdnadshavaren eller umgängesföräldern ansöka om att avtalet eller beslutet verkställs hos domstolen. I regel leder det här till en verkställighetsmedling.

Om den underhållsskyldiga försummar att betala underhållsbidrag, kan boendeföräldern söka underhållsstöd för barnet från FPA.(extern länk)

Föräldrarna kan vid behov ändra på avtalen som berör barnet. Föräldrarna kan diskutera hos barnatillsyningsmannen om en ändring av avtalen.