Olars hälsonaturstig

Olars hälsonaturstig är en naturstig som finns i Kockbyskogen i Esbo centralpark. På stigen kan du uppleva flera naturliga element som har en positiv inverkan på hälsa. Längs den cirka 2,5 kilometer långa stigen finns åtta kontrollpunkter, med tre separata kontrolluppgifter i varje punkt. Du kan vandra längs stigen åt båda hållen och du behöver inte utföra kontrolluppgifterna i ordning. Informationsskyltarnas uppgifter finns på tre språk.

Hälsonaturstigen nås enkelt till fots samt med cykel, offentliga transportmedel eller egen bil. Huvudingången ligger vid den lilla parkeringsplatsen i korsningen av Oppibackavägen och Olarsgatan. Olars hälsonaturstig är inte tillgänglig.

Vill du ta en närmare titt? 360-graders fotografier på hälsonaturstigens informationsskyltar finns på Esbo karttjänst: www.kartat.espoo.fi(extern länk)

 

Kontakt information
Olari hälsonaturstig
Ylismäentie 15, 
02820 Espoo 
+358 9 8162 4832 
ymparisto@espoo.fi 

Mattby