Ohjeita vierailijoille Espoon sairaalassa

Besökstider

Närstående kan hälsa på patienten när det passar bäst. Huvudentrén är öppen alla dagar kl. 6.30–22.

Ska du besöka Esbo sjukhus? Kontrollera besöksanvisningarna!

Mobiltelefon och trådlös internet

På Esbo sjukhus får man använda mobiltelefon. Det finns trådlös internetanslutning för patienter och besökare.  Lösenordet till den trådlösa anslutningen kan du fråga av personalen.

Blommor

Man får gärna hämta blommor till patienten, men de får inte dofta för starkt. I hallen på avdelningen finns konstverket Vasträd av Com-pa-ny (Aamu Song och Johan Olin). Man kan ta en vas att ställa blommorna i från konstverket till patientens rum.