Från 1.6.2023 tas det ut en serviceavgift för laddning av resekort

23.5.2023 5.48Uppdaterad: 1.6.2023 7.44

HRT tar i början av juni i bruk en ny serviceavgift. Serviceavgiften tas i fortsättningen ut av sådana kunder som sköter ärenden vid ett serviceställe och som har möjlighet att ladda HRT-kortet eller uppdatera sin kundgrupp via självbetjäningsautomat, på webben eller i HRT-appen.

Syftet med serviceavgiften är att minska trängseln vid serviceställena och erbjuda bättre service för dem som måste sköta sina ärenden vid serviceställena. Samtidigt vill man hänvisa kunderna till självbetjäning.

Det tas fortfarande inte ut någon avgift för rådgivning eller för de tjänster där personliga besök är det enda sättet att sköta ärendet.

Serviceavgiften införs också vid Esbo stads servicepunkter

Esbo stad inför samma serviceavgifter samtidigt som HRT. Stadens åsikt är att det för tydlighetens skull är bra att avgifterna är enhetliga hos alla offentliga aktörer.

Alla HRT-tjänster som nu blir avgiftsbelagda kan skötas kostnadsfritt på webben, och staden erbjuder digitalt stöd. Kunden behöver inte nödvändigtvis ha en egen smartapparat eller dator, eftersom HRT-resekortet kan laddas och uppdateras också på stadens kunddatorer.

Rådgivning och handledning samt rättelse av fel i kundservicen är även i framtiden gratis. 

Serviceavgifter vid Esbo stads servicepunkter från och med 1.6.2023:

 • Laddning av periodbiljett: 5 €
 • Köp av dygns- eller enkelbiljett: 1 € / st
 • Laddning av värde: 1 €
 • Ändring av uppgifter för HRT-kortet, såsom kundgrupp: 8 €
 • Serviceavgiftens maximibelopp: 8 € per engångsärende per kort

Serviceavgift tas inte ut för:

 • Personer över 70 år (laddning och/eller uppdatering av personligt resekort)
 • Kunder med funktionsnedsättning (laddning och/eller uppdatering av personligt resekort)
 • Uppdatering av kundgruppen på HRT-kortet för kunder vars kundgrupp eller rabatträtt inte kan kontrolleras i HRT-appen
  • personer som får folkpension, garantipension eller rehabiliteringsstöd från FPA
  • personer över 70 år
  • personer med funktionsnedsättning
  • studerande, vars rätt till rabatt inte kan kontrolleras i Utbildningsstyrelsens tjänst Min studieinfo
  • utbytesstudenter
  • personer med funktionsnedsättning som förhindrar användning av appen.
 • Faktureringskunder (till exempel FPA:s eller välfärdsområdets betalningsförbindelsekunder)
 • Rättelser av fel som uppstått på grund av kundtjänsten eller återförsäljare

Stadsstyrelsen beslutade om avgifterna(extern länk) under sitt möte den 22 maj 2023.

HRT:s meddelande: Ändringar i serviceavgifter på HRT:s serviceställen från 1.6(extern länk)

 • Tjänster
 • E-förvaltningstjänst