Esbo stads betalning av fakturor försenas

13.1.2023 14.00Uppdaterad: 3.2.2023 12.05

Esbo stad tog i bruk ett nytt program för ekonomiförvaltning 1.1.2023. Det har uppstått rusning i behandlingen av stadens leverantörsfakturor, vilket syns som längre behandlingstider. 

Problemet gäller betalningar av leverantörsfakturor till företag och sammanslutningar. Däremot har våra betalningar till privatpersoner skett utan problem.

Vid behov kan du kontakta Esbo stads ekonomitjänster(extern länk).

Vi beklagar den olägenhet förseningarna medför. Vi gör allt vi kan för att åtgärda situationen.

  • Fakturering