Håll din hund kopplad inom tätorter

9.11.2022 5.43
Hunden och människan på starnden.
Hunden måste hållas kopplad också på stränderna inom tätorter.Bild: Marko Oikarinen

Hundar ska hållas kopplade inom tätorter. Enligt ordningslagen får hundar endast hållas okopplade på hundrastgårdar, träningsplatser för hundar och på slutna gårdar. Även om parker eller skogsvägar ser lockande ut för att låta hunden vara okopplad, är detta inte tillåtet inom tätorter.

Okopplade hundar kan orsaka farliga situationer för både människor och andra hundar. Ibland kan en ägare som håller sin hund okopplad tänka sig att hens egen hund inte skulle utgöra en fara för människor eller andra hundar. Det kan vara fallet, men du kan aldrig vara absolut säker på din hunds reaktioner. I värsta fall kan det bli gräl som kan leda till livshotande skador. Även om du hade tränat din hund väl, kan du aldrig lita på att hunden inte springer efter en förbipasserande hund, ett springande barn eller en cyklist.

Dessutom kan en kopplad hund plötsligt bli upphetsad av en annan hund som leker i närheten eller en flygande boll. När det händer, kan hunden dra ned sin ägare.

Utanför tätorterna ska hundar hållas kopplade mellan den 1 mars och den 19 augusti. Bestämmelsen kommer från jaktlagen och den syftar till att skydda naturliga djur under deras fortplantningstid.

Hela Esbo