Esbo och Nylands kommuner följer THL:s rekommendationer angående coronavirusvaccination

18.11.2022 11.11

I Nyland ges coronavirusvaccin enligt THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) rekommendationer.

THL:s rekommendationer angående coronavirusvaccination bygger på medicinsk och epidemiologisk bedömning av effekterna av vaccinationer på hela befolkningens samt den nationella vaccinationsstrategin.

Under hösten är det möjligt att ta coronavirusvaccinets boosterdos samtidigt med kostnadsfria influensavaccinet. Mer information om höstens vaccinationer finns på sidorna esbo.fi/influenza ocs esbo.fi/coronavaccinering

Nyland fortsätter att noga följa situationen och utvecklingen av coronavirusepidemin.

Vi uppmanar fortfarande alla att ta de rekommenderade coronavirusvaccinationerna.

  • Coronavirus