Föreslå en tjänst eller produkt från ditt företag som kan demonstrera en grön övergång

13.9.2022 13.06

Har ditt företag en produkt eller en tjänst som sparar på naturresurser, minskar klimatutsläpp eller ökar naturens mångfald? Föreslå produkten eller tjänsten för demonstration av en grön övergång. Du kan få en chans att utveckla den tillsammans med Esbo stad.

Ditt förslag till demonstration kan vara på idéstadiet eller redan rätt så långt utvecklat. Det viktiga är att din produkt eller tjänst kunde dra nytta av att bli testad i en äkta miljö.  

Demonstrationerna väljs på basis av anbudsförfarande och staden upphandlar dem som tjänst. Anbudsförfarandet inleds i september 2022 och demonstrationen med förslaget ska vara färdig och resultaten rapporterade i maj 2023. Priset på en demonstration får vara högst 15 000 euro (+moms).  

Demonstrationen av en grön övergång kan anknyta till digitalisering, trafik, energi, stadsutveckling, cirkulär ekonomi eller naturens mångfald. Det är viktigt att produkten eller tjänsten främjar en grön övergång, det vill säga att man med hjälp av den kan skapa nya arbetstillfällen och ny omsättning samt koppla bort ekonomisk tillväxt från användningen av naturresurser.  

Informationsmöte om upphandling av demonstrationer 

tisdag 13.9 kl. 14.30–15.30, Design Factorys Studio, Betongblandargränden 5 C  

Kaffeservering före mötet kl. 14.  

Det är också möjligt att delta på distans. Vi skickar ut länken för distansmöte till de anmälda närmare tidpunkten.  

Anmäl dig här(extern länk) senast 9.9.  

Förslaget till demonstration lämnas in på Cloudia före 26.9 kl. 15.00. Länken till Cloudia(extern länk).  

Demonstrationen av en grön övergång är en del av Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) projekt. Projektet genomförs i samarbete med Esbo stad, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Aalto-universitetet och utbildningssamkommunen Omnia. Projektet finansieras av Europeiska unionen REACT-EU ERUF och är en del av Europeiska unionens svar på covid-19-pandemin.
  • Hållbar utveckling
  • Företagande
  • Klimat
Hela Esbo