Coronavaccinering i hemmet bokas i fortsättningen via coronavaccinbokningens telefontjänst

2.9.2022 6.39

Om en person på grund av sin funktionsförmåga inte kan ta sig till en coronavaccinationsplats, ens med hjälp av ledsagare, kan hen bli vaccinerad hemma. Tidigare har hemvaccineringen bokats via Seniorrådgivningen Nestor, men i fortsättningen ska den bokas via coronavaccinbokningens telefontjänst, liksom övriga coronavaccineringar.

För att boka en tid, ring coronavaccinbokningens telefontjänst på tfn 09 816 34800, som betjänar måndag till fredag kl. 8–16. Vi använder oss av ett system för återuppringning. Vi diskuterar med den person som ska vaccineras eller en av hens närstående samt kontrollerar patientuppgifterna. Utifrån dessa uppgifter hänvisar vi klienten antingen till en vaccinationsplats eller vaccination hemma.

Esbobor i alla åldrar som står i tur att bli vaccinerade kan höra sig för hos coronavaccinbokningens telefontjänst om möjligheten att få coronavaccinet hemma. Kom ihåg att ett långt avstånd till vaccinationsplatser, underliggande sjukdomar, användningen av hjälpmedel, ålder eller rädsla inte utgör hinder för att bli vaccinerad på en vaccinationsplats.

  • Coronavirus