Institutet för hälsa och välfärd kommer att rekommendera en fjärde dos coronavaccin till personer över 60 år och personer över 12 år som hör till riskgrupper

8.7.2022 9.32

Institutet för hälsa och välfärd (THL) kommer att rekommendera att fler grupper kan få en fjärde dos coronavaccin i början av hösten. Det är en preliminär prognos. I Esbo kan invånare få en fjärde dos vaccin när Institutet för hälsa och välfärd har gett en officiell rekommendation.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds nuvarande prognos ges den fjärde vaccindosen på hösten enligt följande: 

  • från och med 15.8 till personer som fyllt 65 år
  • från och med 1.9 till personer som fyllt 60 år
  • från och med 1.9 till 12–59-åringar som tillhör riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom.

Rekommendationen kommer att grunda sig på en aktuell medicinsk och epidemiologisk bedömning.

I Esbo kan invånare få en fjärde dos coronavaccin först efter att Institutet för hälsa och välfärd har gett sin rekommendation. Vi förbereder oss på att vaccinera våra invånare genast när rekommendationen har getts. Vi informerar mer när vi vet vilka grupper som ska vaccineras och när tidsbokning för coronavaccinering är öppen.

Förhandsinformation om THL:s rekommendation: de fjärde coronavaccinationerna utvidgas i slutet av sommaren(extern länk)

  • Coronavirus