HUS tar i bruk coronavirusläkemedlet Paxlovid endast inom den specialiserade sjukvården

Publicerad: 4.7.2022 6.16

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) börjar ge coronavirusläkemedlet Paxlovid till de patienter som på grund av sin sjukdom eller läkemedelsbehandling lider av immunbrist. Läkemedlet ges också till vissa cancerpatienter och till personer med svår kronisk lungsjukdom.

Paxlovid hindrar coronaviruset från att föröka sig i kroppen. På HUS webbplats(extern länk) hittar du information om de patientgrupper som kan få Paxlovid-läkemedelsbehandling och hur de ska gå till väga för att få läkemedlet.

Paxlovid-coronavirusläkemedlet skrivs ut på recept tills vidare endast inom den specialiserade sjukvården. Du kan inte få Paxlovid-läkemedelsbehandling på hälsostationerna i Esbo.

För mer information, läs HUS pressmeddelande: Behandling med coronavirusläkemedlet Paxlovid inleds på HUS(extern länk)

  • Coronavirus