Esbo stad följer Institutets för hälsa och välfärd rekommendationer om coronavaccinationer

Publicerad: 14.7.2022 11.19

Esbo stad följer Institutets för hälsa och välfärd (THL) rekommendationer om coronavaccinationer och staden har god beredskap för att utvidga målgrupperna för fjärde coronavaccindoser.

När utvidgar Esbo målgrupperna för fjärde coronavaccindoser? 

THL ämnar rekommendera att fjärde coronavaccindoser utvidgas i början av hösten till nya målgrupper. THL:s rekommendation att utvidga fjärde coronavaccindoser ges enligt preliminära uppgifter i början av augusti. Esbo stad börjar vaccinera nya målgrupper när THL har gett sin officiella rekommendation. 

Institutet för hälsa och välfärd kommer att rekommendera en fjärde dos coronavaccin till personer över 60 år och personer över 12 år som hör till riskgrupper

Har Esbo beredskap för att utvidga målgrupperna för fjärde coronavaccindoser? 

Esbo har beredskap för att utvidga coronavaccinationer enligt THL:s preliminära uppgifter. Förberedelserna av och beredskapen för att utvidga målgrupperna för fjärde coronavaccindoser är i ett bra skede. 

När får jag veta när jag kan boka tid till coronavaccination i Esbo?  

Vi ger mer information på Esbo stads webbplats när grupperna att vaccineras enligt THL:s officiella rekommendation har klarnat och det är möjligt att boka tid till vaccination.  

  • Coronavirus