Välkommen på sommarjobb hos Esbo stad!

7.6.2022 10.09
Seniortjänster sommararbetare som går ut med klienter.
Bild: Laura Löfman

Vi erbjuder sommarjobb för ungefär 830 unga, det vill säga över 50 platser mer än år 2021.

Vi fick in sammanlagt 8 100 ansökningar. Det största antalet sommarjobbare arbetar med fastighetsskötsel och underhåll (57 personer). I år anställde vi unga också för underhåll av grönområden (31 personer), assisterande uppgifter inom hemvård, långtidsvård och funktionshinderservice (64 personer), assisterande uppgifter inom småbarnspedagogik (61 personer) samt uppgifter inom idrott och ungdomstjänster (130 personer) och bland annat till underhåll av uteområden och uppgifter som badvakt (sammanlagt 100 personer). Dessutom finns det sommarjobbare på stadsplaneringen, i miljö- och byggnadstillsynscentralen och i ekonomiförvaltningen. Mest intresse bland de sökande väcktes av arbete inom parkbyggnad, det vill säga underhåll och upprustning av parker och lekplatser, samt av olika assisterande uppgifter som anknyter till vård.

I genomsnitt är sommarjobbarna anställda för en månad.

Dessutom delade vi ut sammanlagt 1500 sommarsedlar. Esbo stad betalar 300 euro till arbetsgivare som anställer en ung Esbobo som är född 2003–2007 med stöd av sommarsedeln mellan 1.5 och 30.9.

Vi är partner med kampanjen för ansvarsfulla sommarjobb(extern länk).

  • Jobba för Esbo