Esbo inför motivationstillägg för personalen på en del daghem

Publicerad: 16.6.2022 11.25
Barnen i skogen.
Bild: Taru Turpeinen

Inom Esbo stads finskspråkiga småbarnspedagogik införs motivationstillägg på daghem som valts ut enligt vissa kriterier. Motivationstillägget betalas ut från och med den 1 augusti 2022 till ett belopp på 160 euro per månad utöver den uppgiftsrelaterade lönen. Tillägget är tidsbestämt och betalas ut fram till den 31 juli 2023.

Motivationstillägget betalas till alla lärare, speciallärare, socionomer och barnskötare med lämplig utbildning som arbetar på de utvalda daghemmen. Tillägget betalas också till daghemmens föreståndare, språk- och kulturlärare, mångsidiga speciallärare inom småbarnspedagogiken samt barnskötarvikarier som arbetar minst 50 procent av arbetstiden på de daghem som uppfyller urvalskriterierna. Även personer med behörighet som barnskötare som tillfälligt sköter uppgifter för en lärare eller socionom inom småbarnspedagogiken på daghemmen i fråga är berättigade till tillägget.

Det tidsbestämda tillägget kommer att betalas till uppskattningsvis 300 arbetstagare inom småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogik som inleds i tid stöder hela lärstigen

”I huvudstadsregionen råder stor brist på arbetstagare inom småbarnspedagogiken, och Esbo är tyvärr inget undantag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och på olika sätt öka intresset bland yrkespersoner inom småbarnspedagogiken för att söka arbete i Esbo”, berättar Harri Rinta-aho, direktör för sektorn för fostran och lärande inom Esbo stad.

För det motivationstillägg som nu tas i bruk har man valt ut daghem som har haft utmaningar med att besätta lediga jobb. Tanken är att stödja sådana daghem i områden som valts ut på socioekonomiska grunder.

”Det är fråga om så kallad positiv särbehandling, med vilken man vill rikta resurser särskilt dit där stödbehovet är större än vanligt. Vi har positiva erfarenheter av detta från skolans värld”, säger Rinta-aho.

Småbarnspedagogik som inletts i tid stöder en smidig lärstig och smidiga övergångsskeden, och minskar skillnaderna mellan barnen i fråga om lärresultat i skolorna.

Esbo har gjort betydande satsningar på tillgången till arbetskraft inom småbarnspedagogiken

Esbo stad strävar efter att långsiktigt utveckla småbarnspedagogikens attraktivitet som arbetsgivare.

Det motivationstillägg som nu tas i bruk är en del av ett utvecklingsarbete som inleddes hösten 2021, genom vilket man strävar efter att få fler arbetstagare till småbarnspedagogiken.

Staden stöder bland annat fortbildning för arbetstagare inom småbarnspedagogiken och bygger aktivt utbildnings- och karriärvägar exempelvis från barnskötare till lärare inom småbarnspedagogik. Det finns många olika åtgärder, och man använder bland annat rekryterande arbetskraftsutbildning, läroavtalssamarbete med Seure och ett mentorskapsprogram för nya arbetstagare. Att främja och stödja välbefinnandet i arbetet är också centralt.

”Vårt mål är att Esbo ska ha en ledande ställning i fråga om lärande och bildning. Budskapet i alla våra utvecklingsåtgärder är att kunnandet och expertisen hos yrkespersoner inom småbarnspedagogiken värdesätts i Esbo”, säger Rinta-aho.

  • Småbarnspedagogik