Fjärde dosen vaccin mot coronaviruset rekommenderas också för seniorer inom hemvården och närståendevården

Publicerad: 6.5.2022 9.59Uppdaterad: 13.5.2022 8.00

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar nu fjärde dosen vaccin mot coronaviruset också för seniorer som får regelbunden hemvård eller vårdas av en närståendevårdare. Fjärde dosen rekommenderas även för andra seniorer vars hälsotillstånd och funktionsförmåga har försämrats, till exempel seniorer som inte klarar sig hemma utan hjälp och seniorer för vilka även lindriga infektioner kan leda till sjukhusvård.

Uppdaterad 13.5. webbtidsbokning

Observera att den fjärde dosen endast rekommenderas för vårdtagare, inte deras närståendevårdare.

Hemvårdens klienter behöver inte reservera tid för vaccination med fjärde dosen. Hemvården kontaktar klienterna och ser till att de kan ta fjärde dosen. Detta gäller också klienter med servicesedel eller köptjänster.

Andra, till exempel seniorer med en närståendevårdare, kan boka tid på en vaccinationsplats på adressen coronavaccinbokning.fi eller genom att lämna en begäran om återuppringning på tfn 09 8163 4800 (mån–fre kl. 8–16). Vaccinationstiden kan infalla tidigast tre månader efter den tredje vaccinationen. Webbtidsbokning är möjligt bara för personer över 65 år. Om en person under 65 år hör till en av de grupper som vaccineras, vänligen ring coronavaccineringens telefontjänst, som bedömer vaccineringsbehovet.

Vaccinationen ges också utan tidsbokning på vaccinationsplatserna i köpcentret Iso Omena och i Esbo centrum. Öppettiderna för vaccination utan tidsbokning finns på Esbo stads webbplats, esbo.fi/coronavaccinering(extern länk).

Om du på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan ta dig till en vaccinationsplats kan du bli vaccinerad hemma. Fråga om vaccination i hemmet hos seniorrådgivningen Nestor, tfn 09 816 33 333, vardagar kl. 9–15, e-post nestori@espoo.fi. Nestor ger ingen annan vaccinationsrådgivning och ser inte heller tidsbokningens situation.

Nestor ställer frågor till dig eller din anhöriga och tar del av dina patientuppgifter. Utifrån dessa uppgifter hänvisar Nestor antingen till en vaccinationsplats eller vaccination hemma.

  • Coronavirus