Uppdaterad: Fjärde coronavaccindos för personer över 80 år och seniorer som bor i vårdhem

Publicerad: 25.3.2022 11.40Uppdaterad: 29.3.2022 9.21

Den fjärde coronavaccindosen rekommenderas för personer som fyllt 80 år och för seniorer som bor i vårdhem. Coronavaccinbokningens tidsbokningsnummer har blivit överbelastat. Det finns gott om lediga vaccinationstider och vi betjänar också utan tidsbokning ända tills vi kan öppna webbtidsbokningen nästa vecka.

Uppdaterad 29.3 med uppgiften om att det är möjligt att boka tid till frädje vaccindosen på webben.

Den fjärde vaccindosen kan ges tre månader efter den tredje dosen. Det rekommenderas att de fjärde doserna tas i rask takt. På så sätt försöker vi stärka de äldres skydd just nu när epidemin är i ett svårt skede. I vårdhem för äldre rekommenderas den fjärde dosen för alla utan nedre åldersgräns.

Om en person som fyllt 80 år eller som bor i ett vårdhem har fått tre vaccindoser och dessutom haft coronavirussjukdomen behöver hen för tillfället inte en fjärde vaccindos.

För de personer som fyllt 80 år eller som bor i vårdhem och som fått två vaccindoser och haft coronavirussjukdomen rekommenderas en tredje vaccindos efter att det gått tre månader sedan sjukdomen eller den senaste vaccindosen (räknas från den senare av dessa).

Tidsbokning för vaccinering

För närvarande ger vi inte fjärde doser utan tidsbokning. De som bor på vårdhem får vaccinet på vårdhemmet. De övriga som fyllt 80 år kan boka tid för vaccinering genom att lämna en begäran om återuppringning på tfn 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18).

Du kan boka tid till frädje vaccindosen på webben Coronavaccinbokning.fi(extern länk).

Om den som ska vaccineras på grund av sin funktionsförmåga inte kan ta sig till en vaccinationspunkt kan hen bli vaccinerad hemma. De som behöver hemvaccinering kan kontakta Seniorrådgivningen Nestor på tfn 09 816 33 333 eller nestori@espoo.fi. Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15.

Nestor intervjuar den som ska vaccineras eller en närstående och tar del av patientuppgifterna. Utifrån dessa uppgifter hänvisar Nestor antingen till en vaccinationsplats eller vaccination hemma.

 

  • Coronavirus