Förseningar i måltidstjänster inom hemvården

11.3.2022 13.39

Det kan förekomma förseningar i måltidstransporter inom hemvården under veckoslutet och nästa vecka. Vi beklagar situationen.

Mer information: Espoo Catering  tfn 050 428 9369