Meddelande till leverantörer: Esbo stad byter förmedlare av e-fakturor 1.4.2022

25.2.2022 12.12Uppdaterad: 7.4.2022 9.17

Esbo stad byter förmedlare av e-fakturor 1.4.2022. Bytet av operatör kräver ändringar i leverantörsfakturorna till Esbo stad, så att de kommer fram.

Vad förändras?

Uppgifterna som ska anges i leverantörsfakturorna till Esbo stad ändras när operatören byts 1.4.2022.

De nya uppgifterna som ska anges är:

 

NamnE-fakturaadressFörmedlarens EDI-kodFörmedlare
Espoon kaupunki

PL112

02070 ESPOON KAUPUNKI
y-tunnus: 0101263-6

003701012636E204503OpusCapita Solutions Oy

 

Användningen av de gamla uppgifterna slutar 31.3.2022. E-fakturor som sänds med gamla uppgifter efter detta datum förmedlas inte till Esbo stad.

Den nya anvisningen för e-fakturering, som tas i bruk 1.4.2022, har publicerats på sidan Fakturor till och från Esbo stad(extern länk) I anvisningen finns de nya och de gamla gällande faktureringsuppgifterna.

Detta bör du beakta vid förändringen

Vi beklagar det extra arbete som den kommande förändringen medför för våra leverantörer. Leverantörerna bör förbereda sig på eventuella förseningar i hanteringen av stadens beställningar och leverantörsfakturor samt i meddelande om nya referensuppgifter.

Med vänlig hälsning,
Esbo stad, Ekonomitjänster
talouspalvelut@espoo.fi
tfn 09 816 295 00 mån−fre kl. 9–15