De som smittats med coronaviruset kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom med intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare

28.2.2022 11.38Uppdaterad: 28.2.2022 12.29

De som smittats med coronaviruset kan nu ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom med intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare inom den offentliga eller privata sektorn. Hittills har det krävts smittskyddsmyndighetens beslut om isolering för att få dagpenning vid smittsam sjukdom. Den nya lagen tillämpas retroaktivt vid frånvaro från arbete 1.1.2022 och därefter. Lagen gäller till 30.6.2022.

Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas endast då frånvaro från arbetet är nödvändigt för att förebygga smittspridning. Dagpenning beviljas inte om arbetet kan utföras till exempel på distans. En arbetsför arbetstagare som testat positivt för coronaviruset ska komma överens med arbetsgivaren om att jobba på distans om det är möjligt. En vårdnadshavare till ett barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har testat positivt för coronaviruset och inte kan gå till skolan eller daghemmet och vårdnadshavaren därför är förhindrad att utföra sitt förvärvsarbete.

Hur får jag ett intyg?

För att läkaren, sjukskötaren eller hälsovårdaren ska skriva ut ett intyg ska du eller ditt barn ha testat positiv för coronaviruset med ett PCR- eller antigentest. Du kan boka en tid för coronatest på koronabotti.hus.fi/sv. Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas från och med provtagningsdagen. För eventuell frånvaro på grund av sjukdom före provtagningen ska du söka intyg för sjukfrånvaro om det inte räcker med egen anmälan till arbetsgivaren.

Du kan begära intyget för dagpenning vid smittsam sjukdom hos företagshälsovården eller på din hälsostations telefontjänst. Till exempel Esbo stads anställda får intyget hos företagshälsovården.

Kontaktuppgifter till hälsostationerna i Esbo:

  • Hälsostationerna i Alberga, Esbo centrum (Samaria), Esboviken, Hagalund, Mattby (Iso Omena), Kalajärvi, Kilo och Stensvik tfn +358 9 81634500 mån−fre kl. 7–16. Välj alternativ fyra, ” coronaviruset”. Textmeddelandetjänst för hörselskadade, tfn +358 40 6393945.
  • Biskopsportens hälsostation, tfn +358 9 81622010 mån–fre kl. 7–16 Textmeddelandetjänst för hörselskadade, tfn +358 40 5702889.
  • Med servicesedel: Terveyskeskus Mehiläinen Espoontori, tfn +358 9 8554303 mån–fre kl. 8–16.
  • Med servicesedel: Terveystalo Esbotorget, tfn +358 45 78840966 mån, ons–fre kl. 8–16 och tis kl. 8–18.

Vad är dagpenning vid smittsam sjukdom?

Folkpensionsanstalten beviljar dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för förlorad förvärvsinkomst till fullt belopp när du har ett beslut på att du ska eller ett intyg på att du bör utebli från ditt arbete för att förebygga att en smittsam sjukdom sprids.  Vid ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ska du visa upp ett intyg över vilken tid deltagande i förvärvsarbete inte rekommenderas på grund av smittorisk. Den tid för vilken du retroaktivt kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom förlängs från nuvarande två månader till sex månader från och med 28.2.2022.

Folkpensionsanstalten: Dagpenning vid smittsam sjukdom(extern länk)

Social- och hälsovårdsministeriet: De som är borta från arbetet på grund av risken för smittspridning har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom även utan officiellt beslut om isolering(extern länk)

  • Coronavirus