Rekordantal coronapatienter på Esbo sjukhus – personal överförs från andra enheter

11.1.2022 13.27

Antalet coronapatienter på huvudstadsregionens sjukhus har fortsatt att öka. Också på Esbo sjukhus har antalet coronapatienter ökat avsevärt under den senaste tiden.

Esbo sjukhus har just nu 32 coronapatienter och antalet ökar i en takt på cirka 60 procent per vecka.

För att förbättra situationen öppnar vi ytterligare 15 platser för coronapatienter på Esbo sjukhus.

Samtidigt som antalet patienter stigit, har också frånvaron bland personalen ökat. Situationen är sämre än någonsin under pandemin.

Personal överförs till Esbo sjukhus bland annat från hälsostationerna och smittspårningen

För att kunna utöka antalet platser för coronapatienter och trygga vården av patienterna överför vi personal till Esbo sjukhus bland annat från hälsostationerna och smittspårningen. Personalen överförs alltid för tre veckor åt gången. Vi följer och bedömer läget kontinuerligt.

På grund av personalöverföringarna är vi tvungna att ställa in mottagningstider på hälsostationerna och dra ner på verksamheten. För att trygga verksamheten vid jouren ber vi dig att vänligen bedöma on ditt ärende till hälsostationen kan vänta.

Stadsdirektören tackar Esboborna

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä förstår att Esboborna är oroliga över tillgången på hälsovård och han beklagar att man är tvungen att ställa in mottagningstider. ”Vi måste nu göra smärtsamma prioriteringar för att kunna trygga verksamheten vid hela Esbo sjukhus och vården av coronapatienterna”, konstaterar Mäkelä. ”Jag vill tacka all social- och hälsovårdspersonal och alla dem som överförs till Esbo sjukhus, liksom kommuninvånarna för förståelsen i denna exceptionella situation”.

Aktuell information om coronavirussituationen i Esbo hittar du på vår webbplats på www.esbo.fi/coronaviruset(extern länk).

 

 

  • Coronavirus
  • Hälsostation