Rekommendationer om dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Publicerad: 10.1.2022 12.54

I Esbo har det konstaterats flera fall av coronavirussmitta i boendeenheter och verksamhetscenter för personer med funktionsnedsättning. Koordineringsgruppen för corona har beslutat att det är nödvändigt att fortsätta de begränsningar som gäller i området. Därför har vi tagit fram rekommendationer för hur personer med funktionsnedsättning kan delta i dag- och arbetsverksamhet.

Verksamhetscentren har vidtagit många åtgärder för att verksamheten ska vara så säker som möjligt. Verksamhetscentrens lokaler och kundantal begränsar dock möjligheterna att förebygga smittspridning i verksamheten.

Vi rekommenderar att du deltar i verksamheten först i februari

Antalet coronasmittor ökar snabbt i huvudstadsregionen och antalet är nu större än någonsin tidigare under epidemin. Trots att användningen av lokaler som är avsedda för socialtjänster inte har begränsats rekommenderar vi att antalet kontakter mellan människor minskas så att vi kan försöka stävja antalet smittfall. Anmäl ändringar till verksamhetscentret, enheten för kortvarig vård och transportföretaget.

Vi rekommenderar att endast vaccinerade personer deltar i verksamheten

Det är frivilligt att ta vaccinet mot coronaviruset. Alla Esbobor som är minst 5 år kan låta vaccinera sig. Vaccineringen är gratis.

Du kan boka tid för vaccinering till exempel

  • via tidsbokningstjänsten på adressen coronavaccinbokning.fi(extern länk).
  • per telefon på tfn 09 8163 4800, vardagar kl. 8–18. Vi använder ett system för återuppringning. Återuppringningen kontaktar dig när det finns lediga vaccinationstider.
  • via textmeddelandetjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945.

Vårdnadshavare kan boka en tid för sina barn som är under 18 år.

För din egen och andra klienters säkerhet rekommenderar vi att du tar vaccinet mot coronaviruset och deltar i verksamheten bara när du har fått vaccinet.

Vi rekommenderar att du inte deltar i dagverksamhet under perioder av korttidsvård

Det är viktigt att vi rör oss i så små grupper som möjligt. Besök både på enheten för korttidsvård och på verksamhetscentret kan utsätta många människor för eventuell smitta. Därför rekommenderar vi att de som deltar i en period av korttidsvård ska göra det hela dagen och inte delta i dagverksamhet samtidigt. Anmäl ändringar till verksamhetscentret, enheten för kortvarig vård och skjutsföretaget.

Delta bara när du är frisk

Du får inte delta i verksamheten om du är ens lindrigt sjuk. Klienterna och deras närmaste krets bör dagligen bedöma klientens hälsotillstånd.

Du kan också ansöka om att delta i dagverksamheten på distans

Det är möjligt att ansöka om dagverksamhet på distans via funktionshinderservicen. När tjänsten ordnas bedöms om klienten har nytta av sådan alternativ verksamhet. Det är också viktigt att klienten själv vill pröva på tjänsten på ett nytt sätt.

Om distansverksamhet beviljas, upphör verksamhetscentrets dagverksamhet för samma tid som beslutet om distansverksamhet är i kraft. Meddela om ändringen till verksamhetscentret och transportföretaget.

Distansverksamhet kan också beviljas för enskilda dagar (till exempel en del av veckan i verksamhetscentret, en del av veckan i dagverksamheten). Användningen av tjänsten förutsätter att klienten har tillgång till en dator, en pekplatta eller en smarttelefon och webbanslutning. De applikationer som används för distansförbindelserna är informationssäkra.

Du kan söka tjänsten genom en fritt formulerad ansökan eller på blanketter som finns på sidan Blanketter.

Mer information om tjänsten:

  • funktionshinderservicens rådgivningstelefon, tfn 09 8164 5285 vardagar kl. 9–11 och 12–14.
  • lämna en begäran att bli uppringd eller skicka en ansökan per e-post: vammaispalvelut@espoo.fi.

Läs mer